Резултати от Националното състезание по Математика за ученици от IV клас

Окончателни резултати от писмените работи на участниците в  Национално състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“,

проведено на 28.06.2020 г.

в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – Велико Търново,

за ученици от област Велико Търново

 

Три имена

Училище

Входящ № на заявлението за участие                

Общ брой точки

Резултат в проценти

Цветелина Янкова Иванова

СУ „Иван Момчилов“ – гр. Елена, обл. В. Търново

1820/ 25.06.2020

27

27%

Ивайло Николаев Иванов

ОУ „Св.  Патриарх Евтимий“ – гр. Велико Търново, обл. В. Търново

1812/ 24.06.2020

20

20%

Максим Тихомиров Трифонов

ОУ „Св.  Патриарх Евтимий“ – гр. Велико Търново, обл. В. Търново

1811/ 24.06.2020

25

25%

*

*

1819/ 25.06.2020

13

13%

Сияна Недкова Чергиланова

СУ „Иван Момчилов“ – гр. Елена, обл. В. Търново

1818/ 25.06.2020

21

21%

Йоана Станиславова Маринова

НУ „Христо Ботев“ – гр. Пловдив, обл. Пловдив 1796/ 23.06.2020

17

17%

Калин Дамянов Братанов

ОУ „Св.  Патриарх Евтимий“ – гр. Велико Търново, обл. В. Търново

1779/ 19.06.2020

19

19%

 

 

Дата: 06.07.2020 г.

гр. Велико Търново