Резултати от проведените Олимпиади – общински кръг

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
чрез споделените по-долу връзки, може да се запознаете с резултатите на учениците и тяхното мястото в класирането по предметни дисциплини, в зависимост от взетото участие в общинския кръг на Олимпиадите през учебната 2020/2021 година.

ОЛИМПИАДА по:

РУСКИ ЕЗИК – проведена на 19.01.2021г. (резултати)

АСТРОНОМИЯ – проведена на 19.01.2021г. (резултати)

КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА – проведена на 22.01.2021г. (резултати)

ЗНАМ И МОГА – проведена на 23.01.2021г. (резултати)

МАТЕМАТИКА – проведена на 24.01.2021г. (резултати)

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – проведена на 29.01.2021г. (резултати)

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – проведена на 30.01.2021г. (резултати)

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ – проведена на 01.02.2021г. (резултати)

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – проведена на 02.02.2021г. (резултати)

ФИЗИКА – проведена на 05.02.2021г. (резултати)

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – проведена на 11.02.2021г. (резултати)

Учениците, класирани за областен кръг на Олимпиада, са уведомени за това лично от учителя по учебния предмет.