Резултати от Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас – 30.03.2024г.

Уважаеми ученици и родители,

следвайки посочената по-долу връзка, ще може да се запознаете с резултатите от проведеното на 30.03.2024г. в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас за учебната 2023-2024 година. На основание т.22 от Регламента на състезанието, учениците могат да се разгледат писмената си работа в присъствието на родител или настойник и на член на областната комисия за проверка и оценка, в дирекцията на училището от 08.30ч. до16.30ч., не по-късно от 3 дни от обявяване на резултатите (до 10.04.2024г. вкл.).

Писмените работи не се изнасят извън определеното за разглеждане на работите помещение.

РЕЗУЛТАТИ от ПМС за IV клас 2023/2024 учебна година

от ръководството
гр. В.Търново, 05.04.2024г.