Родителска среща с родителите на първокласниците

НОВО: Уважаеми родители, поради влошените епидемиологични условия в страната, родителската среща ще се проведе в двора на училището (север).

Датата : 01.07.2020г. и часът: 17.00ч., остават същите.

от ръководството