РОДИТЕЛСКА СРЕЩА – VI и VII клас

Уважаеми Госпожи и господа,

на 19.09.2018г. от 18.15ч. ще се проведе родителска среща с родителите на ученици от VI и VII клас.

от ръководството