Родителски срещи за новата учебна година

Уважаеми родители на деца и ученици от ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Велико Търново,

Имаме удоволствието да Ви поканим на родителски срещи, на които да се запознаем (или да си кажем Здравейте отново), да поговорим за Вашето дете и настъпващата учебна година и да Ви предоставим за ползване безплатните помагала, учебници и учебни тетрадки.

Графикът на родителските срещите е както следва:

На 07.09.2023г. от 17.30ч. за децата от ПГ-А първи етаж, южно крило.

На 11.09.2023г. от 17.30ч. за децата от ПГ-Б първи етаж, южно крило.

На 05.09.2023г. от 17.30ч. за I клас (всички паралелки) в класните стаи на първи етаж.

На 11.09.2023г. от 17.30ч. за II-IV клас (всички паралелки) в класните стаи на четвърти (IIкл.), втори (IIIкл.) и трети (IVкл.) етаж.

На 12.09.2023г. от 17.30ч. за V-VII клас (всички паралелки) в класните стаи на четвърти (Vкл.), втори (VIкл.) и трети (VIIкл.) етаж.

Очакваме Ви,

до скоро!