Ротация на паралелките от прогимназиален етап за периода 07.02-18.02.2022г.

Уважаеми родители и ученици,
със заповед на РЗИ В.Търново от 07.02 до 18.02.2022г. в училищата на община Велико Търново се въвежда ротация на паралелките от прогимназиален и гимназиален етап на обучение в присъствено/ОРЕС обучение, както следва:

от 07.02.22г. до 11.02.22г. присъствено за I, II, III, IV и VII клас и ОРЕС за V, VI клас.
от 14.02.22г. до 18.02.22г. присъствено за I, II, III, IV, V и VI клас и ОРЕС за VII клас.

Моля, запознайте се и с графиците на учебните дни по седмици:

Седмица 07.02. – 11.02.2022г.
Седмица 14.02. – 18.02.2022г.