ШЕФКАИваничка Тодорова Петкова

Длъжност: Директор на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“

Образование: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

Специалност: Математика

ОКС: Магистър

Квалификация: I ПКС

 

 


Ивелина Матеева Дачева

Длъжност: Заместник-директор УД

в начален етап

Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий “

Специалност: Начална училищна педагогика;

Музикална педагогика

ОКС: Магистър

Квалификация: I ПКС


Иван Пейков Иванов

Длъжност: Заместник-директор УД

в прогимназиален етап

Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий “

Специалност: Балканистика;

Стопанско управление

ОКС: Магистър

Квалификация: II ПКС