Световен ден на рециклирането при IIд клас

Малки привърженици на рециклирането Учениците от II „д“ клас на ОУ „Св. П. Евтимий“- гр. В. Търново отбелязаха Световния ден на рециклирането – 18 март 2021 година с урок, в който бе представена презентация за ползите от сметопреработването. След презентацията второкласниците обясниха защо и как се събират разделно отпадъците от хартия, метал, стъкло, пластмаса, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, батерии и други. Изброиха какви отпадъци се рециклират.

Самостоятелно се изявиха двама възпитаници, които по илюстрация проследиха кръговрата на хартията и как се получава рециклиран полиестер. Накрая всички ученици в беседа обобщиха ползите от рециклирането за града и за планетата.

Урокът бе ползотворен и интересен и завърши със снимка, на която децата показват, че желаят да живеят по-здравословен, спестовен и щастлив живот.


Всички второкласници от две години са членове на Енергиен отряд по проект на НДЕФ „Климатът и аз. Пестим енергия в училище“. Една от предвидените дейности на отряда бе да се изработят мини контейнери за разделно събиране на отпадъците в класната стая, чрез ролеви игри да се затвърдят полезните правила за това разделно събиране, ежедневно да се използват начини за управление на отпадъците, участие в акции по почистването на двора на училището.

2021-03-18_23-27-04

Image 1 of 7