Уважаеми родители и заинтересовани лица,

Съгласно изискванията на чл.104, ал.2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в
училищното образование: Свободните места за ученици се обявяват в тридневен срок от освобождаването им
на сайта на училището и в регионалното управление на образованието.

През учебната 2019 / 2020 година, в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ има следните свободни места за прием на ученици (към 11.02.2020г.):

    V б – 1 място (с избираем УЧ: Математика, Руски ез., Немски ез.)
    V г – 2 места (с избираем УЧ: Математика, Немски ез., Испански ез.)
  VI д – 4 места (с избираем УЧ: Математика, Немски ез., Испански ез.)
VII а – 4 места (с избираем УЧ: Математика, Руски ез.)
VII б – 3 места (с избираем УЧ: Математика, Руски ез., Испански ез.)
VII в – 4 места (с избираем УЧ: Математика, Немски ез. Испански ез.)
VII г – 5 места (с избираем УЧ: Математика, Руски ез., Немски ез.)
VII д – 2 места (с избираем УЧ: Математика, Руски ез., Немски ез.)