Уважаеми родители и заинтересовани лица,

Съгласно изискванията на чл.104, ал.2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в
училищното образование: Свободните места за ученици се обявяват в тридневен срок от освобождаването им
на сайта на училището и в регионалното управление на образованието.

През учебната 2022/2023 година в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ има следните свободни места за прием на ученици (към 10.02.2023г.):

     I д – 1 място
   II б – 1 място
   II д – 1 място
  III а – 1 място
  III б – 1 място
  IV а – 1 място
  IV д – 1 място
  VI а – 1 място (с избираем УЧ: Математика)
  VI в – 7 места (с избираем УЧ: Математика, Испански език)
  VI г – 7 места (с избираем УЧ: Математика, Руски език)
  VI д – 8 места (с избираем УЧ: Математика, Руски език)
VII а – 2 места (с избираем УЧ: Математика)
VII в – 1 място (с избираем УЧ: Математика, Немски език, Испански език)
VII г – 4 места (с избираем УЧ: Математика, Руски език, Испански език)
VII д – 3 места (с избираем УЧ: Математика, Руски език, Испански език)