Уважаеми родители и заинтересовани лица,

Съгласно изискванията на чл.104, ал.2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в
училищното образование: Свободните места за ученици се обявяват в тридневен срок от освобождаването им
на сайта на училището и в регионалното управление на образованието.

През учебната 2021/2022 година в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ има следните свободни места за прием на ученици (към 22.12.2021г.):

II б -1 място
II д -1 място
V а – 1 място (с избираем УЧ: Математика)
V в – 7 места (с избираем УЧ: Математика, Испански език)
V г – 7 места (с избираем УЧ: Математика, Руски език)
V д – 8 места (с избираем УЧ: Математика, Руски език)
VI а – 1 място (с избираем УЧ: Математика)
VI в – 1 място (с избираем УЧ: Математика, Немски език, Испански език)
VI д – 1 място (с избираем УЧ: Математика, Руски език, Испански език)
VII б – 1 място (с избираем УЧ: Математика, Руски език, Немски език)
VII е – 4 места (с избираем УЧ: Математика, Руски език, Испански език)