Уважаеми родители и заинтересовани лица,

Съгласно изискванията на чл.104, ал.2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование: Свободните места за ученици се обявяват в тридневен срок от освобождаването им
на сайта на училището и в регионалното управление на образованието.

През учебната 2023/2024 година в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ има следните свободни места за прием на ученици (към 06.12.2023г.):    

I г – 1 място
II а – 4 места
II г – 1 място
II д – 3 места
III в – 1 място
III д – 1 място
IV б – 1 място
IV в – 1 място
IV г – 1 място
IV д – 1 място
V б – 3 места (с избираем УЧ: Английски език)
VII а – 1 място (с избираем УЧ: Математика)
VII в – 8 места (с избираем УЧ: Математика, Испански език)
VII г – 7 места (с избираем УЧ: Математика, Руски език)
VII д – 8 места (с избираем УЧ: Математика, Руски език)