Уважаеми родители и заинтересовани лица,

Съгласно изискванията на чл.104, ал.2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в
училищното образование: Свободните места за ученици се обявяват в тридневен срок от освобождаването им
на сайта на училището и в регионалното управление на образованието.

През учебната 2018 / 2019 година, в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ има следните свободни места за прием на ученици (към 01.06.2019г.):

VI a – 2 места
VI б – 4 места
VI в – 2 места
VI г – 5 места
VI д – 2 места
VII б – 5 места
VII в – 3 места
VII г – 5 места
VII д – 6 места