Група по народни танци „7/8“

Ръководител: Борислава Трифонова
Длъжност: Ръководител на танцов състав
Образование:  /-/
Специалност: хореография


Очаквани резултати:  В групата за народни танци ще се изучават движения, елементи и фигури от Северняшката етнографска област.

Описание: Запознаване на учениците с първите стъпки на народните танци от Северняшката етнографска област. Създаване на траен интерес към българската народна музика.
Изисквания: Чувство за ритъм и желание за песни и танцуване.
Продължителност на учебния час: 35 мин.
Възраст: от 1 до 4 клас.
Брой часове: 64.
Начална дата: 15/10/2019г.
Крайна дата: 31/5/2020г.