Седмично разписание за периода 06.04.-13.05.2020г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, КОЛЕГИ И УЧЕНИЦИ,

С оглед обявеното извънредно положение на територията на страната и удължаването на срока на действие на въведените противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19, продължава и обучението на нашите ученици в електронна среда.

В тази връзка Ви информираме, че считано от 06.04.2020 г. учениците ще се обучават по нови седмични разписания, както и децата в ПГ, които ще бъдат въведени в електронния дневник и в него ще се отразява текущата работа по начина, по който се осъществяваше в условията на нормално протичане на учебния процес. Промяната се налага с цел постигане на по-пълна информираност на родителите относно протичането на образователния процес добрата комуникация между учители и родители, от една страна, и улесняване на институционалната отчетност за извършената работа, от друга страна.

Апелираме към Вас, в случай че има възникнали проблеми, свързани с обучението на учениците, да бъдем своевременно информирани за тях, за да вземем навременни и адекватни мерки за отстраняването им.
Благодарим на всички родители за съпричастността и подкрепата в този труден за всички нас период!
На всички колеги изказваме огромно уважение и адмирации за неуморния труд и всеотдайност!
На учениците пожелаваме да са все така упорити и да спазват указанията на своите учители, за да върви възможно най-гладко съвместната работа!

Бъдете здрави!

С уважение,
Иваничка Петкова,
Директор на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – Велико Търново