Списъци на учениците от I клас за учебната 2019/2020 година по паралелки

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

на Вашето внимание представяме СПИСЪЦИ на учениците от ПЪРВИ клас за учебната 2019/2020 година, разпределени по паралелки.

Очаквайте класните ръководители да се свържат с Вас.

Хубави летни дни !

 

от ръководството