Списъци на учениците от I клас по паралелки, за учебната 2022/2023 година

Уважаеми родители,

моля, запознайте се с разпределението на ученици от I клас по паралелки и класни ръководители, за учебната 2022/2023 година.
Iа клас е с класен ръководител г-жа Мариета Карамаринова
Iб клас е с класен ръководител г-жа Диана Великова
Iв клас е с класен ръководител г-жа Галина Чолакова
Iг клас е с класен ръководител г-жа Силвия Пенева
Iд клас е с класен ръководител г-жа Галина Дачева
На 30.06.2022г. от 17:30ч. в класните стаи, ще бъдат организирани родителски срещи по класове с родителите на бъдещите първокласници.

Очакваме Ви!
До скоро!