Срещи с родителите на петокласниците за новата учебна година

Уважаеми родители на деца в ПЕТИ клас (за учебната 2021-2022 година),
на 13.09.2021г. класните ръководители Ви канят на родителска среща в двора на училището, както следва:
от 18:00ч. за учениците от Vа, Vб и Vд клас;
от 18:30ч. за учениците от Vв и Vг клас.
За спокойното и безопасно провеждане на срещата с Вас, ще бъдат обособени места, където ще имате възможност да се запознаете с класния си ръководител, да получите отговори на въпросите, които Ви интересуват в началото на новата учебна година и да подадете необходимата информация за училищната документация.
Очакваме Ви!
До скоро!