Съобщение за ученици и родители на седмокласници във връзка с изпитите от НВО

Уважаеми ученици и родители,

със Заповед № РД 06-521/27.06.2023г. Началникът на РУО гр. Велико Търново определи условията за запознаване с оценените писмени работи от националното външно оценяване по български език и литература и по математика на учениците в VII клас, както следва:

  • период : 29.06.2023г. – 03.07.2023г. включително, от 8.30ч. до 17.30ч.
  • място: РУО Велико Търново, ул. Арх. Георги Козаров“ № 1, стая № 3.

Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика се извършва в присъствието на член на регионалната комисия за проверка и оценяване на изпитните работи на НВО чрез влизане в системата с определени права на достъп, като:

  • ученикът и неговия родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;
  • сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;
  • не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

гр. В.Търново, 28.06.2023г.