Съобщение


Уважаеми родители, във връзка с предстоящото Национално външно оценяване в IV клас се налага промяна в графика за провеждане на учебните занятия за периода 10. – 18. 05 включително. Учениците от прогимназиален етап (V – VII клас) ще учат във втора смяна, а учениците от II – IV клас ще учат в първа смяна.