Съобщения за организиране на обучението през II учебен срок

Уважаеми ученици, родители, учители и служители
на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“,

Моля, запознайте се със следните съобщения, отнасящи се до организацията на учебния процес през II учебен срок:

1. Междусрочната ваканция е на 3 февруари 2021г. и се отнася за всички ученици от ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, обучаващи се в дневна, индивидуална и самостоятелна форма на обучение и ОРЕС.

2. Вторият учебен срок за всички ученици започва на 04.02.2021г. Ще бъде извършена смяна в организацията на обучение на децата в трета и четвърта възрастова група и учениците от II до VII клас включително, както и на учениците обучаващи се в ЦДО, считано от 04.02.2021г. до края на учебните занятия на всеки етап, както следва:

(дадени са началните часове на започване на учебните занятия)

III-IVВГ “А“ ПЪРВА смяна (08:00ч.)
III-IVВГ “Б“ ВТОРА смяна (13:00ч.)

I клас ПЪРВА смяна (08:00ч.)
II-IV клас ВТОРА смяна:
*II клас (13:40ч.)
*III-IV клас (13:30ч.)

V-VII клас ПЪРВА смяна:
*V клас (08:00ч.)
*VI –VII клас (07:45ч.)

ЦДО I клас следобед (11:55ч.)
ЦДО II-IV клас преди обед (08:00ч.)
ЦДО V клас следобед (13:10ч.)

Обучението на деца и ученици от 04.02.2021г. до 17.03.2021г., ще се извършва по следните графици:

3.1. Присъствено за децата от трета и четвърта възрастова група и учениците от I, II, III и IV клас и ЦДО (I-IV клас).
3.2. От 04.02.2021г. до 17.02.2021г. присъствено за учениците от VII клас и ОРЕС за учениците от V и VI клас. (График-Приложение № 1)
3.3. От 18.02.2021г. до 02.03.2021г. присъствено за учениците от V клас и учениците в ЦДО V клас, и ОРЕС за учениците от VI и VII клас. (График-Приложение № 2) 
3.4. От 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. присъствено за учениците от VI клас и ОРЕС за учениците от V и VII клас. (График-Приложение № 3)

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ за II УЧЕБЕН СРОК

На всички ученици и служители пожелаваме здраве и още повече успехи през втория учебен срок!

от ръководството