Съхраняването на българските традиции започва от I клас

В навечерието на патронния празник на гости в I д клас беше гайдарят Атанас Пеев. Той показа на децата устройството на гайдата и им разказа за живота на хората в миналото. Гайдарят изсвири много песни от родния си край – Смолян. Децата с интерес слушаха и дори изиграха едно хоро под съпровода на гайдата.