Това е моето училище – заедно в учение и игра

На 7 януари 2019г., с откриването на училищна изложба за детски рисунки на тема „Това е моето училище – заедно в учение и игра“ в две възрастови групи: I – IV и V – VII клас, стартираха инициативите, свързани с петдесетгодишния юбилей на училището. Директорът на ОУ „Св. П. Евтимий“ г–жа Иваничка Петкова откри изложбата и награди с грамоти и предметни награди отличените ученици.
В първа възрастова група победители са Даная Йорданова от IVд клас – I място,
Габриела Бонева от IIа клас – II място и Пресияна Москова от IIIд клас – III място.

Във втора възрастова група награди получиха Тарик Ал Джазми от VI г клас – I място, Дария Хрисимова от Vа клас – II място, а III място си поделиха Антония Хаджиева от Vа клас и Ванеса Кочева от VIв клас.

Грамоти за активно участие в конкурса получиха и учениците от Iв, Iг, Iд, IIIа, IIIв, IVв, IVд, Vа и VI в клас.