„Тъмната страна на интернет” и кибертормоза


На 08.11.2017 г. в V г и V д клас , с беседа, демонстрации и филм, полицейските служители и инспектори от ДПС към Областна дирекция на МВР – гр. Велико Търново, представиха „Тъмната страна на интерент” и кибертормоза в училище. Петокласниците се запознаха с възможностите за предпазване от мними профили и злоупотреби в кибер-пространството.

Ученици от трети и четвърти клас от ОУ „Св. Патриарх Евтимий” започват проект, съвместно с Апелативна прокуратура –  гр. Велико Търново,  на тема: „Безопасен интернет”.  Първата инициатива на проекта започна на 14.11.2017 г. с IIIа и IIIг клас. Румяна Хинчева и Антоанета Чакърова – Прокурори в Апелативна Прокуратура В. Търново с рангове „Прокурори” във ВКП и ВАП, презентираха темата за безопасния интернет по изключително атрактивен за малките ученици начин. Проектът продължава и с останалите паралелки в трети и четвърти клас.