Клуб по интереси „Търновче“

 

Ръководител: Гергана Динева
Длъжност: Старши учител  I – IV клас в ОУ „Св. П. Евтимий“ гр. В. Търново
Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Специалност: Начална училищна педагогика


Очаквани резултати: Запознаването с миналото, настоящето и бъдещето на институциите в родния край.

Описание: Опознаване и изучаване забележителностите и историята на град Велико Търново.
Изисквания: Няма специфични изисквания.
Продължителност на учебния час: 40 мин.
Възраст: от 4 до 4 клас.
Брой часове: 42.
Начална дата: 6/2/2019г.
Крайна дата: 31/5/2019г.


Учениците от IV а клас, които участват в група по интереси „Търновче“, имаха урок по родолюбие на крепостта Царевец. Децата ще развиват граждански компетентности в тази група чрез практически и интерактивни занимания за опознаване и изучаване историята на родния край. Преди дни минаха по стъпките на Левски на улица „Генерал Гурко“ и имаха възможност да се докоснат до камъните и гредите, станали свидетели на делото на Апостола на свободата в къщата на Христо Иванов -Големия.

[gs-fb-comments]