Урок по екологично възпитание

На 13 ноември 2019 година проф.  д-р Весела Гюрова – Катедра ПМП, ФНПП, СУ „Св. Климент Охридски“ гостува на учениците от I „д“ клас на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – В. Търново. Класният ръководител – гл. учител Светлана Петрова изнесе урок по Екологично възпитание в часовете за занимания по интереси. Първокласниците членуват в Енергиен отряд,  сформиран по проект за въвеждане на знания по климатични промени и енергийна ефективност в училище „КЛИМАТЪТ И АЗ. ПЕСТИМ ЕНЕРГИЯ В УЧИЛИЩЕ“, съвместно с НДЕФ (Национален доверителен еко фонд), НЦПКПС ( Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти) и с експертната и финансова подкрепа на Европейската инициатива за климата (EUKI) на Федералното министерство на околната среда, опазване на природата и ядрената безопасност на Република Германия.

Проф. Гюрова проведе с малките ученици образователни еко игри. Децата бяха силно заинтригувани от темата на заниманията  и с огромно желание се включиха в изработването на мини контейнери за разделно събиране на отпадъците в класната стая.  Това събитие, както и по-нататъшните занимания  на Енергийния отряд от I „д“ клас поставят началото на бъдещи инициативи за повишаване на осведомеността на учениците по темата за климатичните промени.