Участие в публична лекция на проф. д-р Мариана Мандева ВТУ „ Св. Св. Кирил и Методий” 


На 17.11.2017 г. помощник – директор АСД Ивелина Дачева и началните учители  Светла Колева, Ренета Минчева, Диана Великова участваха в публичната лекция на проф. д-р Мариана Мандева заедно със студенти, преподаватели и част от деканското ръководство на Педагогическия факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Проф. д-р М. Мандева по вълнуващ и нетрадиционен начин запозна своята аудитория със „ За четенето на официалния български език като втори език в началния училищен етап – академично и лично”. Бе изтъкнат и приносът на ОУ „Св. П. Евтимий” в активното участие в инициативите на кръжока „Четящият студент – четящото дете”, в обучението на бъдещите педагогически кадри и тяхната подготовка за учителската професия. Ученици от III в клас, с класен ръководител Р. Минчева,  представиха свои рисунки и кратка литературна програма като поздрав за всички присъстващи. Помощник–директорът г-жа Ив. Дачева връчи грамота на проф. д-р М. Мандева от името на ОУ „Св. Патриарх Евтимий” за организирането и приносът й  в съвместни  разнообразни  дейности на студенти и ученици.