Участие и достойно представяне в Националната олимпиада „Знам и мога“

 


Никола Божков от 4г клас с кл. ръководител Силвия Пенева достойно представи ОУ“Св. Патриарх Евтимий“ и Великотърновска област на Седмата национална олимпиадата за четвъртокласници „Знам и мога“, която се проведе на 31.03.2018 г. в град София.
В олимпиадата участваха 46 деца от ІV класове от страната. Всички те получиха грамоти и подаръци.

Националната олимпиада „Знам и мога“ се организира от Министерството на образованието, младежта и науката. Състезанието дава възможност на ученици от ІV клас от всички области на България да премерят сили и покажат своите знания, умения и компетенции, придобити в началния образователен етап, насочени към социалната им приложимост. Тя съдейства за откриване на деца с високо ниво на умения за обобщаване и осмисляне на учебното съдържание, заложено в учебните програми по изучаваните предмети.