Учебни занятия на 11.01.2017 година


УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ПЪРВА СМЯНА В ОУ“СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ НА 11.01.2017 ГОДИНА (СРЯДА) ЩЕ ЗАПОЧНАТ В 8:30 ЧАСА И ЩЕ БЪДАТ С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ  3О МИНУТИ.

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ВТОРА СМЯНА ЩЕ ЗАПОЧНАТ В 13:00 ЧАСА И ЩЕ БЪДАТ С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 3О МИНУТИ.

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП, КАКТО И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ГРУПИТЕ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЩЕ ПРИКЛЮЧАТ ЗАНЯТИЯ В 17:00 ЧАСА.

ТОЗИ ГРАФИК СЕ НАЛАГА ПОРАДИ НИСКИТЕ ТЕМПЕРАТУРИ И ВЪЗМОЖНОСТТА ДЕЦАТА ДА СЕ ПРИДВИЖАТ В СВЕТЛАТА ЧАСТ НА ДЕНЯ ДО УЧИЛИЩЕ И ОБРАТНО.