Ученикът – активната страна в образователния процес.

Ограмотяването на учениците от I б клас стартира успешно. Малчуганите учат, забавлявайки се. Малките пръстчета изписват елементи на букви и цифри в кутии пълни с грис. Моделират фигури от цветни пръчици и тел.

 

В обучението им, класният ръководител – г-жа Маринела Николова, използва елементи от методиката на Монтесори, водеща до изключително добри резултати. Тя развива фината моторика и сензорикаq мотивирайки детето да бъде активно за разлика от обичайно приетите модели, където от него се очаква да седи мирно, да слуша и да възприема с послушание.
Прилагането ѝ ще продължи през целия период на обучение в начален етап.