Учениците от 3″в“ клас участваха в практическа подготовка за реакция при наводнения и последващи кризи

Учениците от ІII „в“ клас, заедно с кл. си ръководител Катя Ковачева и учител в ЦДО Валерия Вачкова, участваха в петдневно обучение от 14.10.2019 г. до 18.10.2019 г. (вкл.) по „Практическа подготовка за реакция при наводнения и последващи кризи“. Обучението се проведе от служители на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, преминали специализирани обучения в страната и чужбина за работа с деца и преподаване на учебното съдържание по достъпен и интересен начин.
        Третокласниците придобиха теоретични и практически знания и умения за действия и поведение преди, по време и след наводнения. Обучението завърши с поход до Света гора, симулация на наводнение и изграждане на дига. В края на обучението за успешно завършване всички ученици получиха грамоти.