Ученици в V-ти клас за учебната 2019/2020 година, разпределени в паралелки:

 СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПАРАЛЕЛКА

МАТЕМАТИКА – V „а“КЛАС

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

класен ръководител: Даниела Узунова – ст. учител (Български език и литература)

 1. Анита Галинова Георгиева
 2. Борис Момчилов Савянов
 3. Боян Венелинов Цаков
 4. Виктор Викторов Георгиев
 5. Виктор Йорданов Недев
 6. Виктория Илиянова Велева
 7. Георги Николаев Георгиев
 8. Дамян Димитров Димитров
 9. Денислав Георгиев Йорданов
 10. Денислав Даниелов Стоянов
 11. Димитър Божидаров Дивитаков
 12. Елена Иванова Вълева
 13. Елица Мариянова Станоева
 14. Йордан Йорданов Русев
 15. Кристиян Ивайлов Божанов
 16. Лъчезар Емилов Ангелов
 17. Любослав Ивайлов Маринов
 18. Магдалена Илиянова Недкова
 19. Надежда Дениславова Атанасова
 20. Никол Александрова Брайнова
 21. Николай Иванов Григоров
 22. Рафаела Светозарова Янкова
 23. Силвия Иванова Коджабашева
 24. Стилиян Иванов Узунов
 25. Теодор Тодоров Тодоров
 26. Яна Ангелова Ангелова

   СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПАРАЛЕЛКА

НЕМСКИ И РУСКИ ЕЗИК – V „б“  КЛАС

  УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

класен ръководител: Петя Тодорова – ст. учител (Руски език)

 1. Веда Венциславова Стоименова – немски език
 2. Венцислава Тачева Костадинова – руски език
 3. Владислав Владимиров Белев – руски език
 4. Габриела Георгиева Игнатова – немски език
 5. Гергана Георгиева Димитрова – немски език
 6. Дамян Веселинов Димов – немски език
 7. Дани Йорданова Йорданова – руски език
 8. Димитър Ивайлов Първанов – руски език
 9. Елена Маринова Петрова – немски език
 10. Ивона Галинова Кехайова – руски език
 11. Калоян Росенов Цонков – руски език
 12. Камелия Ивайлова Антова – руски език
 13. Константин Теодосиев Досев – немски език
 14. Кристиан Ивайлов Крумов – руски език
 15. Кристина Драгомирова Димитрова – руски език
 16. Любослава Валентинова Исаева – руски език
 17. Никола Веселинов Нешев – руски език
 18. Павла Радостинова Ганева – немски език
 19. Петя Мирославова Недева – немски език
 20. Пламен Пламенов Аспарухов – руски език
 21. Пресияна Райчова Иванова – немски език
 22. Преслав Илиев Димитров – немски език
 23. Ренай Рейза Кабакова – руски език
 24. Селин Салиева Ахмедова – немски език
 25. София Кирилова Хаджитанева – немски език

  СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПАРАЛЕЛКА

НЕМСКИ И ИСПАНСКИ ЕЗИК – V „в“  КЛАС

  УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

класен ръководител: Розалия Лозанова – учител (Немски език)

 1. Александра Севдалинова Красимирова–немски език
 2. Александра Стоянова Николова – испански език
 3. Бисер Яниславов Добрев – немски език
 4. Борис Данаилов Кернов – испански език
 5. Виктор Пламенов Боянов – испански език
 6. Георги Стоянов Горанов – немски език
 7. Даная Йорданова Йорданова – испански език
 8. Даниел Светломиров Михайлов – немски език
 9. Елиса Беждетова Джаферова – немски език
 10. Емануела Емилиянова Маринова – немски език
 11. Йована Миклош Байчева – испански език
 12. Кристиана Павлова Гинева – испански език
 13. Крум Крумов Димитров – испански език
 14. Лъчезар Мартинов Петков – испански език
 15. Мартин Тодоров Денчев – испански език
 16. Мартина Стефанова Нанкова – испански език
 17. Мелиса Ивайлова Стефанова – немски език
 18. Михран Ибрахимов Карагьозов – немски език
 19. Никол Несторова Несторова – испански език
 20. Никола Боянов Боянов – немски език
 21. Никола Валентинов Божанов – испански език
 22. Павла Стефанова Маймарева – испански език
 23. Пламена Филипова Ангелова – испански език
 24. Славена Николаева Грозданова – испански език
 25. Славена Славова Димитрова – испански език
 26. Теодор Венциславов Димитров – немски език
 27. Янита Яниславова Добрева – немски език

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПАРАЛЕЛКА

НЕМСКИ И ИСПАНСКИ ЕЗИК – V „г“  КЛАС

  УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

класен ръководител: Симона Ченкова – учител (Информатика и информационни технологии)

 1. Александрина Асенова Петрова – испански език
 2. Александър Ивайлов Николов – немски език
 3. Александър Стефанов Стефанов – испански език
 4. Александър Трифонов Колев – немски език
 5. Арин Сали Салиев – немски език
 6. Божидар Георгиев Христов – немски език
 7. Виктория Боянова Байчева – испански език
 8. Горан Ивов Георгиев – немски език
 9. Иво Дениславов Сираков – испански език
 10. Йоанна Йорданова Матеева – испански език
 11. Катерина Христова Русева – испански език
 12. Кристо Георгиев Ковачев – немски език
 13. Мария Петрова Иванчева – испански език
 14. Мила Георгиева Иванова – немски език
 15. Михаел Михайлов Михайлов – немски език
 16. Моника Ивелинова Атанасова – испански език
 17. Наарин Елинова Пъцева – немски език
 18. Наталия Александрова Пенчева – испански език
 19. Пламен Петров Тишков – немски език
 20. Преслава Анатоли Александрова – испански език
 21. Рая Миленова Грозева – испански език
 22. Рая Шабанова Ахмедова – испански език
 23. Сесилия Димитрова Димитрова – немски език
 24. Стела Бориславова Мавродиева – испански език
 25. Християн Станимиров Стоянов – немски език

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПАРАЛЕЛКА

РУСКИ И ИСПАНСКИ ЕЗИК – V „д“  КЛАС

  УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

класен ръководител: Даниела Коцева – учител (Физическо възпитание и спорт)

 1. Александър Емилов Христов – испански език
 2. Велислав Венциславов Дончев – испански език
 3. Венислава Недретова Мъстънова – испански език
 4. Веселена-Мария Тодорова Станчева – руски език
 5. Виктория Трифонова Обретенова – испански език
 6. Виктория Яниславова Янкова – испански език
 7. Георги Иванов Петров – испански език
 8. Далия Боянова Палева – испански език
 9. Денислав Диманов Генчев – испански език
 10. Деян Данаилов Попов – руски език
 11. Диляна Николаева Коева – испански език
 12. Евгени Евгениев Ангелов – испански език
 13. Елена Ивайлова Иванова – руски език
 14. Елена-Теодория Тодорова Станчева – руски език
 15. Ивайло Манолов Витанов – руски език
 16. Ивелина Любомирова Илиева – испански език
 17. Калина Драгомирова Делчева – руски език
 18. Константин Пламенов Минчев – испански език
 19. Магдалена Тихомирова Янкова – испански език
 20. Мартин Николаев Борисов – руски език
 21. Рада Николаева Кабакчиева – руски език
 22. Радост Галинова Борисова – руски език
 23. Теа Трендафилова Трендафилова – руски език
 24. Тереза Тодорова Донева – испански език

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПАРАЛЕЛКА

РУСКИ И ИСПАНСКИ ЕЗИК – V „е“ КЛАС

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

класен ръководител: Тодор Тодоров – ст.учител (Математика)

 1. Александър Иванов Грудев – руски език
 2. Анатоли Евгениев Генчев – испански език
 3. Андреа Евгениева Симитчийска – руски език
 4. Валери Илианов Кьоровски – испански език
 5. Велислав Венциславов Георгиев – испански език
 6. Владислав Пламенов Николов – испански език
 7. Габриела Йорданова Сотирова – испански език
 8. Дария Християнова Цветанова – испански език
 9. Дивна Галинова Атанасова – руски език
 10. Доника Петкова Николова – руски език
 11. Едуардо Божков Савов – испански език
 12. Ерика Антонова Иванова – испански език
 13. Иван Иванов Михайлов – руски език
 14. Ивелин Петров Василков – руски език
 15. Изабела Иванова Карагьозова – испански език
 16. Калоян Данаилов Лазаров – испански език
 17. Калоян Иванов Тонков – испански език
 18. Красиана Станимирова Стоянова – руски език
 19. Мирослав Петров Величков – испански език
 20. Мишел Димитров Рашков – испански език
 21. Невена Пламенова Петкова – руски език
 22. Петър Николаев Николов – испански език
 23. Преслав Пламенов Николов – испански език
 24. Преслава Росенова Александрова – испански език
 25. Симона Йорданова Бакърджиева – испански език
 26. Флорен Маринова Петкова – испански език