Критериите за оценка са: принадлежност към темата на конкурса, естетическо изпълнение, оригиналност, визуално въздействие. Снимките трябва да разказват, да въздействат емоционално.

Целта на конкурса е да покаже снимки, чрез които децата виждат училище ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ през своите очи, изживяват училищната атмосфера с положителната емоция на член на голямата общност на Патриарха.


Технически изисквания към снимките и ограничения:

  • В конкурса могат да участват само ученици от училището.
  • Всеки автор може да участва с максимум 5 снимки във фотоконкурса.
  • Снимките трябва да са в дигитален формат JPEG, да имат заглавие и задължително да бъдат придружени от кратък текст, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката – до 500 знака.
  • Големината на изображението трябва да бъде нe по-малко от 1600 пиксела по дългата страна, хоризонтален jpeg формат.
  • Файловете не трябва да са по-големи от 5MB.
  • Допускат се допълнителни обработки на снимката.
  • Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или съдържат допълнително прибавени надписи и графики.