ФОТОконкурс!

Във връзка с наближаващия празник на училището и навършването на 55 години от неговото създаване обявяваме ФОТОконкурс на

Тема: „По стъпките на Патриарха“

Критериите за оценка са: принадлежност към темата на конкурса, естетическо изпълнение, оригиналност, визуално въздействие. Снимките трябва да разказват, да въздействат емоционално.

Целта на конкурса е да покаже снимки, чрез които децата виждат училище ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ през своите очи, изживяват училищната атмосфера с положителната емоция на член на голямата общност на Патриарха.


Технически изисквания към снимките и ограничения:

  • В конкурса могат да участват само ученици от училището.
  • Всеки автор може да участва с максимум 5 снимки във фотоконкурса.
  • Снимките трябва да са в дигитален формат JPEG, да имат заглавие и задължително да бъдат придружени от кратък текст, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката – до 500 знака.
  • Големината на изображението трябва да бъде нe по-малко от 1600 пиксела по дългата страна, хоризонтален jpeg формат.
  • Файловете не трябва да са по-големи от 5MB.
  • Допускат се допълнителни обработки на снимката.
  • Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или съдържат допълнително прибавени надписи и графики.

Лични данни и авторски права:

При снимки, на които присъства разпознаваемо човешко лице, авторът трябва да е получил разрешение на заснетия за участието си в конкурса.

Организаторите си запазват правото да не допускат до участие в конкурса снимки, които не отговарят на зададените минимални технически параметри; са извън темата на конкурса или са в противоречие с общоприетите морални норми.

Авторските права са притежание на фотографите.

Участниците в конкурса могат да изпращат само фотографии, направени от тях самите и върху които имат авторски права.

Организаторите не проверяват авторството на фотографиите и приемат акта на изпращането им като декларация за авторство от страна на участниците.

За автор на снимката ще бъде считан кандидатът, чието име е записано в текста на имейла, с който снимката е изпратена за конкурса.

Изпращайки фотография за участие в конкурса, участниците дават съгласието си ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. В. Търново да използва безвъзмездно изображенията по следния начин:

– да ги публикува на хартия или в електронен формат; – да бъдат включени в изложба; – да бъдат използвани от други медии в публикации, свързани с изявата, както и за употребата им в информационни материали, свързани с дейността на училището (включително в техните уеб сайтове и фейсбук страници).

Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно извършената регистрация на материала, който е изпратил за участие в конкурса.


Награди, определени от публиката:

1 награда – грамота, книга, една година снимката ще бъде корица на ФБ страницата на училището

2 награда – грамота, книга, албум за снимки

3 награда – грамота, книга

Колективни награди, определени от жури:

55 снимки ще участват в изготвянето на мозайка (снимка) на училището.

12 снимки ще участват в изработването на календар за 2024 година.


Срок за изпращане на снимките:

Конкурсът се открива на 11 октомври 2023 г.

Краят на конкурса настъпва в 23:00 часа на 26 ноември 2023 г.

Снимки за участие могат да се изпращат по всяко време между началото и края на конкурса.

Гласуването за определяне на фотография, носител на наградата за 1, 2 и 3 място, става от 1 декември до 23:59 часа на 10 декември 2023.

Победителите и наградените снимки ще бъдат обявени на ФБ страницата и на сайта на училището на 11 декември 2023г.

Наградите ще бъдат връчени на специална церемония, част от празненствата за 55 годишнината на училището.


Къде се изпращат снимките за конкурса:

На електронен адрес: konkurs2023@abv.bg, до 5 бр. снимки, кратък текст в писмото с трите имена, клас и обяснение на снимката.


Приемане на правилата на конкурса:

С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците (техните родители) автоматично декларират, че са запознати с регламента и условията на конкурса и че ги приемат.

Съхранение на лични данни:

След приключване на конкурса и обявяване на победителите, ел. поща, на която ще бъдат изпратени творбите, се закрива.

Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса в съгласие със Закона за набиране и съхраняване на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни.


Личните данни ще послужат за идентифициране на победителите в конкурса и съответното им награждаване.


Други

Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящия регламент, подлежат на конкретно решение от страна на журито.

УСПЕХ на всички участници!