Ръководител на клуб „Млад откривател“:

Таня Илиева – учител по „Биология и здравно образование“ и „Човекът и природата“.

Основната цел на работата ни в клуба е експериментът, като педагогически метод и изводите от него, да са водещи при придобиване и надграждане на знания. Иновативната идея е насочена към изборът на практически дейности, които не изискват специална апаратура или оборудване, но предлагат достъпно обяснение на природните явления и процеси. Темите обединяват знания от няколко науки, така се доближават до метода SТЕМ. Практическите умения на учениците са насочени към усъвършенстване на фината моторика, правилната преценка за предприети действия, изпълнение на задание по алгоритъм, изпълнение на инструкции с успешен резултат, способности за работа с уреди и апарати, обсъждане на резултати и извеждане на изводи. Друга част от иновативната идея е свързана с посещение на институции и запознаване с тяхната дейност, с цел разширяване на житейския опит на учениците.


26.09.-04.10.2023г.

Прилагане на научният метод: Учениците от клуб „Млад откривател” научиха кои са стъпките на научния метод. Научният метод се прилага в научните изследвания и  експерименти, за да се стигне до вярно заключение. След като се запознаха с етапите на научното изследване го приложиха на практика в експеримент.

03.10.2023г.

Младите откриватели проведоха експеримент, като заложиха проби от пастьоризирано и непастьоризирано прясно мляко в хладилник и на стайна температура.

След 3 дни отчетоха резултатите и установиха, че в хладилника условията на живот за микроорганизмите не са благоприятни.

17.10.2023г.

Днес младите откриватели работиха с мая – суха и прясна. Научиха интересни факти за квасните гъбички и ролята на глутена във втасването на тестото.

Предстои им замесване на хляб, за това днес се подготвиха с първата крачка – приготвяне на закваска за хляб с два вида мая.

След като „нахраниха” бактериите и им осигуриха условия за развитие, наблюдаваха колониите о квасни гъбички под микроскоп.

25.10.2023г.

В четири последователни занятия младите откриватели от VI клас изследват и наблюдават свойства на водата. Днес отговориха на въпроса как водата се движи в стъблата на дърветата, преодолявайки гравитацията. Изработиха модели на дървета и възпроизведоха движението на водата от корена към стъблото.

7.11.2023г.

Младите откриватели изработиха модели на бактерии, като за основа използваха желатин. Научиха как се получава и за какво се използва желатинът и предизвикаха знанията и въображението си като моделираха различни бактерии с подръчни материали – конци и  украса за глазура.

Сръчността  в работата с течен желатин се оказа сериозно предизвикателство, но резултатите са отлични.

14.11.203г.

Младите откриватели от VII клас научиха че ензимите са вещества, които осигуряват скоростта на биохимичните реакции в живите организми. Изследваха действието на някои плодови ензими върху протеини, като желатин.

Вече знаят с какви плодове могат да направят желиран здравословен десерт.

15.11.2023г.

Младите откриватели от VI клас се запознаха със свойствата на активният въглен като средство за пречистване на замърсени води. Самостоятелно изработиха филтър с активен въглен и го изпробваха.

21.11-28.11.2023г.

В три поредни занятия, младите откриватели от VII клас изследваха кълновете на различни растения. Първата им задача беше да отгледат кълнове, като им осигурят подходящи условия. След това изследваха тъканния строеж на кълновете и наблюдаваха клетките с резервни вещества на основата резервна тъкан.

22.11.2023г.

Коя вода е „мека” и коя е „твърда”? Коя вода пере по-добре – с омекотител или без? На тези въпроси отговориха младите откриватели от VI клас, след като проведоха експеримент с двата вида вода.