Ръководител на клуб „Млад химик“:

Полина Джамбазова – учител по „Биология и здравно образование“ и „Химия и опазване на околната среда“.

При работата ни в часовете по ФУЧ „Млад химик“ целим създаването на условия за развитие на творческото мислене в посока на самостоятелно създаване на работещи решения на реални проблем. В тези часове ще бъде давана възможност за диференцирана самостоятелна и групова учебна дейност, съобразно възможностите на учениците.
Иновативното учебно съдържание и методиката на преподаване са насочени към овладяване на практически умения в учениците, като акцентът пада върху формиране на специфични умения, което става чрез самостоятелно извършване на прости опити и лабораторни упражнения.


20 септември 2023 година

На първото занятие на клуб „Млад химик“, с петокласниците обсъдихме ролята на химията в нашето ежедневие и нейната значимост като наука. След това те нарисуваха своята представа за това, как изглежда според тях един химик. Учениците подготвиха и своите лабораторни дневници, в които от тук нататък ще представят резултатите от всеки един направен експеримент.


4 октомври 2023 година

След като в часовете по Човекът и природата се запознахме с градивните частици на веществата, в занятието на клуб „Млад химик“, петокласниците се запознаха по-подробно със строежа на атомите. С помощта на пластилин и хартиени чинии, те създадоха модели на атоми на различни химични елементи. След това от разноцветни помпони и клечки за зъби, те съставиха модел на молекулата на метана – природния газ. Младите химици се убедиха, че науката може да бъде лесна и интересна.


25 октомври 2023 година

Разглеждайки процесите и явленията, случващи се около нас, интересът на учениците от клуб „Млад химик“ привлече конвекцията. За да докажат преноса на топлина, чрез движещи се газове, учениците изработиха свои въртележки, задвижвани от топлината, която се отделя от запалена свещ. „Танцът на змиите“ може да наблюдавате в прикачения клип.


26 октомври 2023 година

Клубът на младите химици от VII клас започна заниманията си с теми, свързани с хранителната химия. В едно от първите си занятия седмокласниците се запознаха с въглехидратите – техния качествен състав и строеж, техните физични и химични свойства. Обсъдихме последиците за човешкия организъм при прекомерна употреба на храни, които са богати на тези хранителни вещества. С помощта на качествената реакция за откриване на въглехидрати, проверихме наличието на нишесте в различни хранителни продукти, които децата използват в своето ежедневие – картофи, хляб, масло и кисело мляко.


„Защо тестото бухва?“ – на този въпрос си отговорихме заедно със седмокласниците в клуб „Млад химик“. Като част от занятия по хранителна химия, учениците се запознаха с процеса на втасване на маята от химична гледна точка. Разгледахме устройството и жизнените процеси на дрождите под микроскоп. Важна част от нашето изследване бе и влиянието на температурата върху процеса на втасване на тестото. 


27 октомври 2023 година

Под наслов „Бялата отрова, която ни прави щастливи“ протекоха две от занятия в началото на месец октомври на участниците в клуб „Млад химик“. Темата бе свързана с разглеждането на структурата и качествения състав на захарта, както и до какво води прекомерната и консумация. Седмокласниците проучиха количеството захар, което се съдържа в любими техни напитки и подготвиха табла, с които ще проведат информационна кампания сред своите съученици. 


Вкусен бе завършекът на съвместното занятие на младите химици с клуб „Млад откривател“ на тема „Българското кисело мляко“. В началото започнахме със запознаване с делото и великото откритие на българския лекар д-р Стамен Григоров. Седмокласниците демонстрираха знанията си по биология относно жизнените процеси, които извършват бактериите и начините, чрез които можем да предпазим хранителните си продукти от тях – стерилизация и пастьоризация. Учениците се запознаха с процесът на млечнокисела ферментация, както и с главния „виновник“ за нея – бактерията Lactobacillus bulgaricus

След това самите те заквасиха проби от домашно прясно мляко като проследиха точната температура за извършване на процеса – 42 градуса. На следващия ден дегустираха полученото кисело мляко и го определиха като „най-вкусното, което сме опитвали„. 


Със занятието „Как да разрушим гранит“, петокласниците от клуб „Млад химик“ използваха знанията си за явлението температурно разширение и пресъздадоха в учебна среда разрушителното му действие. След като проучиха състава на гранита, участниците наблюдаваха демонстрацията на опит на температурно разширение на гранит. По този начин представихме процесите, които реално се извършват в природата за получаването на пясък и глина.


8 ноември 2023г.

Задно с петокласниците от клуб „Млад химик“ проследихме процеса на образуване на въглища в природата. Илюстрирахме този процес чрез прост опит – „Как да получим дървесен въглен“. След като проучихме факторите, влияещи на този природен процес, заедно с учениците обсъдихме екологичните проблеми, свързани с употребата на невъзобновяеми източници на енергия.


15 ноември 2023г.

В часовете на клуб „Млад химик“ в пети клас, обърнахме поглед към Луната. За да научим повече за движението на единственият естествен спътник на нашата планета, изработихме модел от пластмасови чашки, с които представихме отделните и фази – периодичните промени във формата на видимата част от осветения диск на Луната, които на­блю­да­ва­ме на земното небе. В прикаченото видео може да наблюдавате четирите основни фази на Луната – новолуние, първа четвърт, пълнолуние и последна четвърт. 


16 ноември 2023г.

В продължение на две занятия в клуб „Млад химик“ се проведе STEM урок – „Как да почистим нефтен разлив“. Участниците в клуба трябваше да влязат в ролите на екологични инженери, които да „почистят океаните“ от нефтен разлив. STEM представлява интегриране на различни предметни знания в практично насочена дейност. Четирите екипа, които се сформираха, експериментираха с три метода за почистване на нефтен разлив – масло от водно тяло. Във всеки отбор имаше и по един журналист, който да документира случващото се в отбора. Завършихме занятието със споделяне на наблюденията на всеки един от отборите и чрез дискусия, достигнахме до практически приложим метод за решаването на такъв проблем. Провеждайки дейността, те не само научиха какъв би бил ефекта от подобна екологична катастрофа, а и упражниха знанията си за различните видове смеси и тяхното разделяне.


22 ноември 2023г.

С петокласниците от клуб „Млад химик“ проведохме доста вкусно занятие, наречено „Бонбонена фабрика“. С тяхна помощ, демонстрирахме процесите осмоза и дифузия. Първо поставихме желирани мечета в четири различни вида разтвора – вода, оцет, солен разтвор и разтвор на сода бикарбонат. След 30 мин. проверихме как са се изменили размерите на бонбоните, в резултат на преминаването на разтворите през желираната мембрана, благодарение на процеса осмоза. В прикачените видеа може да наблюдавате красивите разноцветни шарки, които получихме в следствие на протеклата дифузията на разноцветни захарни бонбони. 


24 ноември 2023г.

Участниците в клуб „Млад химик“ посетиха местната фабрика – „Болярка“, където се запознаха със 130-годишните традиции на пивоварството в гр. Велико Търново. Главният технолог на фабриката – г-жа Мариана Христова, демонстрира на учениците различните производствени звена на пивоварната, давайки любопитна информация за пивото и съставките, които влагат в него. Учениците научиха, че пивоварството е важен дял от хранителната химия, който използва като изходни суровини вода, малц, хмел и пивни дрожди, чието високо качество е от първостепенно
значение. А именно „Болярка“ се отличава с развитието на собствено малцово производство. Участниците в клуба проследиха отделните етапи на производство: подготовка на малца, майшуване, филтриране, варене, охлаждане, ферментиране, успокояване и бутилиране на пивото. Всеки един от тези процеси се извършва чрез високоефективни и съвременни технологии, съобразени с най-новите тенденции в световната практика. Искаме да изкажем огромната си благодарност към г-жа Христова за отзивчивостта си и топлото посрещане. 


29 ноември 2023г.

След като навън все още няма сняг, с петокласниците от клуб „Млад химик“ решихме да си направим „снежинки“. Първо се запознахме с процеса на кристализация, след което подготвихме орнаменти във формата на снежинки. Поставени в концентриран разтвор на захар и боракс, след седмица върху снежинките израснаха красиви кристали.


6 декември 2023г.

С „младите химици“ от V клас се запознахме с един от методите, който доста често се използва в областта на Аналитичната химия – хроматографски метод. Хроматографията е метод за разделяне на смеси от вещества в твърдо, течно и газообразно състояние. Разделянето служи за идентифициране на компонентите в дадената смес. С помощта на филтърна хартия, учениците направиха анализ на багрилата, съдържащи се в различни цветни флумастери. Хроматография използвахме и при установяването на багрилата в различни есенни листа. В края на занятието, младите химици направиха извода, че с пожълтяване на листата, зеленото багрило – хлорофил в тях намалява. 


7 декември 2023г.

По повод настъпващите Коледни и Новогодишни празници, седмокласниците от клуб „Млад химик“ украсиха традиционното за клуба коледно „химично“ дръвче. По време на занятието те се отдадоха и на решаването на коледна логическа задача, която подложи на изпитание знанията им за химичните елементи.


13 декември 2023г.

След като в часовете по „Човекът и природата“ в V клас въведохме физичното свойство на телата – плътност, в занятието на клуб „Млад химик“ направихме цветна кула от течности, които се различават по своята плътност. Първоначално учениците направиха своето предположение за подредбата на течностите в стъкления цилиндър, след което нагледно представихме разликата в техните плътности. Също така се запознахме и със свойството плаваемост на телата, което изобразихме с прост опит с помощта на портокал. 


20 декември 2023г.

„Младите химици“ от V клас, припомняйки свойствата на смесите и тяхната класификация, забъркаха вкусни нееднородни смеси. След като оформиха какаовите си „шишарки“, те се насладиха и на вкусовите им качества!


10 януари 2024г.

Заедно с учениците от клуба „Млад химик“ разгледахме замърсителите на въздуха и обсъдихме естествените процеси на разложение, които също така причиняват отделянето на газ, като например въглеродния диоксид, който е един от основните парникови газове. Заложихме експеримент в три колби, една от които беше контрола, за да проверим след една седмица дали се е отделил газ в резултат на гниенето на мандарина и портокал. Надутите балони доказаха и нашето предположение, че гниенето на банана ще доведе до по-голямо количество отделен въглероден диоксид. Другият експеримент, който заложихме, целеше да провери количеството на прахови частици в класната стая и на улицата. За изненада, петокласниците откриха след седмица, че листът, поставен в класната стая, е събрал по-голямо количество прахови частици. След това обсъдихме ползите от редовното проветряване и почистване на помещенията, в които прекарваме деня си. 


24 януари 2024г.

Кръговратът на водата е любима тема на учениците в пети клас. След като припомнихме основните етапи и превръщания, през които преминава капката вода по своя път, с петокласниците от клуб „Млад химик“ изработихме модел на кръговрата на водата, с помощта на найлонов плик, закачен на прозореца на слънчева стая. Може да видите резултатите в снимки.


31 януари 2024г.

„Отвъд видимото“ – под такъв наслов протече занятието ни с младите химици от пети клас. С тях заложихме експеримент, с които искахме да установим количеството микроорганизми, които са „невидими“ за простото око, но са навсякъде около нас. За целта взехме проби от местата, където учениците смятат, че обитават най-много организми – бравата на вратата, портмонето, мобилния телефон, чина, подметката на обувката. След седмица установихме, че от всяка проба са се развили микроорганизми, но най-замърсени са подметките на обувките. 


21 февруари 2024г.

В поредица от няколко занятия, седмокласниците от ФУЧ „Млад химик“ се запознаха с темата за парниковите газове и по-конкретно за въглеродния диоксид като основен такъв. За да оценят своето собствено участие в замърсяването на въздуха, с помощта на специален калкулатор, всеки от тях изчисли въглеродния си отпечатък, т.е. годишното количеството отделен въглероден диоксид от тях. По този начин те си дадоха представя по какъв начин ежедневните им действия водят до отделяне на въглероден диоксид. Линк към калкулатора, с който може да изчислите и вашия въглероден отпечатък – https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx


22 февруари 2024г.

След като разгледахме основните замърсители на водата и начина за пречистване на питейната вода, с младите химици от пети клас изработихме филтър за пречистване на вода. Той бе изработен от пластмасова бутилка и няколко слоя, които да задържат замърсителите на водата. 


21 март 2024г.

По повод Световния ден на гората – 21.03, младите химици от V клас написаха своето послание до гората. То бе под формата на рисунка, която сътвориха с помощта на хлорофил. След като извлякохме хлорофил от зелена маса, учениците използваха зеленото багрило за украса на творенията си.


В продължение на няколко занятие през месец март, седмокласниците от ФУЧ „Млад химик“, създаваха образователни ресурси в платформите Kahoot и LearningApps. След като завършиха своите куизове, те тестваха знанията на своите съученици. Проведохме и ежегодната викторина „Стани химик“, която се превърна в традиция за нашия клуб. По модела на така известното предаване „Стани богат“, учениците станаха „богати“ на знания по химия.


25 април 2024г.


В часовете по Човекът и природата в V клас, учениците се запознаха с въглехидратите, значението им и методите за тяхното разпознаване. По време на занятието ни в клуба, използвахме наученото като проверихме за наличието на въглехидрати в различни хранителни продукти използвани в нашето ежедневие. 


18 април 2024г.

Изследвайки влиянието на храните върху човешкия организъм, с петокласниците от ФУЧ „Млад химик“ проверихме какво е влиянието на различни напитки върху емайла на зъбите. За целта използвахме яйца, които оставихме за 4 дни в различни разтвори – оцет, 2 вида газирани напитки, студен чай и кафе. Едно от тях покрихме с паста за зъби. След това учениците направиха извод за това кои напитки оказват най-силно влияние върху цвета и здравината на емайла на усмивката ни. На видеото можете да видите какъв е ефекта от високата киселинност в устната кухина, в случая престояването на яйце в разтвора на оцет.