Ръководител на клуб „Млад химик“:

Полина Джамбазова – учител по „Биология и здравно образование“ и „Химия и опазване на околната среда“.

При работата ни в часовете по ФУЧ „Млад химик“ целим създаването на условия за развитие на творческото мислене в посока на самостоятелно създаване на работещи решения на реални проблем. В тези часове ще бъде давана възможност за диференцирана самостоятелна и групова учебна дейност, съобразно възможностите на учениците.
Иновативното учебно съдържание и методиката на преподаване са насочени към овладяване на практически умения в учениците, като акцентът пада върху формиране на специфични умения, което става чрез самостоятелно извършване на прости опити и лабораторни упражнения.


20 септември 2023 година

На първото занятие на клуб „Млад химик“, с петокласниците обсъдихме ролята на химията в нашето ежедневие и нейната значимост като наука. След това те нарисуваха своята представа за това, как изглежда според тях един химик. Учениците подготвиха и своите лабораторни дневници, в които от тук нататък ще представят резултатите от всеки един направен експеримент.


4 октомври 2023 година

След като в часовете по Човекът и природата се запознахме с градивните частици на веществата, в занятието на клуб „Млад химик“, петокласниците се запознаха по-подробно със строежа на атомите. С помощта на пластилин и хартиени чинии, те създадоха модели на атоми на различни химични елементи. След това от разноцветни помпони и клечки за зъби, те съставиха модел на молекулата на метана – природния газ. Младите химици се убедиха, че науката може да бъде лесна и интересна.


25 октомври 2023 година

Разглеждайки процесите и явленията, случващи се около нас, интересът на учениците от клуб „Млад химик“ привлече конвекцията. За да докажат преноса на топлина, чрез движещи се газове, учениците изработиха свои въртележки, задвижвани от топлината, която се отделя от запалена свещ. „Танцът на змиите“ може да наблюдавате в прикачения клип.


26 октомври 2023 година

Клубът на младите химици от VII клас започна заниманията си с теми, свързани с хранителната химия. В едно от първите си занятия седмокласниците се запознаха с въглехидратите – техния качествен състав и строеж, техните физични и химични свойства. Обсъдихме последиците за човешкия организъм при прекомерна употреба на храни, които са богати на тези хранителни вещества. С помощта на качествената реакция за откриване на въглехидрати, проверихме наличието на нишесте в различни хранителни продукти, които децата използват в своето ежедневие – картофи, хляб, масло и кисело мляко.


27 октомври 2023 година

Под наслов „Бялата отрова, която ни прави щастливи“ протекоха две от занятия в началото на месец октомври на участниците в клуб „Млад химик“. Темата бе свързана с разглеждането на структурата и качествения състав на захарта, както и до какво води прекомерната и консумация. Седмокласниците проучиха количеството захар, което се съдържа в любими техни напитки и подготвиха табла, с които ще проведат информационна кампания сред своите съученици. 


Вкусен бе завършекът на съвместното занятие на младите химици с клуб „Млад откривател“ на тема „Българското кисело мляко“. В началото започнахме със запознаване с делото и великото откритие на българския лекар д-р Стамен Григоров. Седмокласниците демонстрираха знанията си по биология относно жизнените процеси, които извършват бактериите и начините, чрез които можем да предпазим хранителните си продукти от тях – стерилизация и пастьоризация. Учениците се запознаха с процесът на млечнокисела ферментация, както и с главния „виновник“ за нея – бактерията Lactobacillus bulgaricus

След това самите те заквасиха проби от домашно прясно мляко като проследиха точната температура за извършване на процеса – 42 градуса. На следващия ден дегустираха полученото кисело мляко и го определиха като „най-вкусното, което сме опитвали„. 


Със занятието „Как да разрушим гранит“, петокласниците от клуб „Млад химик“ използваха знанията си за явлението температурно разширение и пресъздадоха в учебна среда разрушителното му действие. След като проучиха състава на гранита, участниците наблюдаваха демонстрацията на опит на температурно разширение на гранит. По този начин представихме процесите, които реално се извършват в природата за получаването на пясък и глина.