Химн на ОУ „Свети Патриарх Евтимий“

Уважаеми РОДИТЕЛИ,

Във връзка с 50-годишния юбилей на училището, Училищното настоятелство и ръководството, обявиха конкурс за текст на химн. В него се включиха 19 участници, между които учители и ученици.
Комисията за избор на текст, съставена от университетски преподаватели от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, бе силно затруднена в определянето на най-подходящ текст. Все пак, след продължително и задълбочено обсъждане, на първо място бе номиниран текста на Цветелина Маринова (ст.учител БЕЛ в ОУ „Д.Благоев“ гр. В.Търново). Музиката и аранжиментът са на учителя по музика в ОУ „Св. П. Евтимий“ – г-н Добрин Пелтеков.

На всички участници в конкурса поднасяме нашите най-искрени БЛАГОДАРНОСТИ!
Благодарим Ви за отговорното участие и творческата нагласа, за вдъхновението, което вложихте и отделеното време, посветено на нашето училище и неговия празник.

Всеки текст бе достоен за номинация!
Одобреният химн ще прозвучи най-тържествено на 18.01.2019г. – на самия празник на училището.
Пожелаваме Ви нови творчески успехи!