Четящият студент, четящото дете


На 06.10.2017 г.  студенти от студентския кръжок „Четящият студент, четящото дете“ – ПФ, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново, под ръководството на г-жа Ренета Минчева  посетиха малките ученици от I клас в следобедните им занятия с учител  г- жа Галина Дачева. Студентите направиха Работилница по четене – занимания по интереси и активно насърчаваха детското четене. Малките ученици с интерес слушаха български народни приказки, активно участваха в беседата и с готовност прочетоха, кой колкото може, от своите книжки.

Браво, четящи деца!