Клуб по „Шахмат“

 

Ръководител: Светла Йорданова
Длъжност: Треньор по шах в „Шахматен клуб Етър“
Образование: НСА
Специалност: Шахмат


Очаквани резултати: Получаване на знания за играта шахмат, като спорт и начин за развитие на логическата мисъл на човека. Участие в турнири по шахмат.

Описание:   Запознаване на учениците с правилата на играта шахмат. Приучването им към логиката и прогнозната специфика на играта шахмат.
Изисквания: Няма специфични изисквания.
Продължителност на учебния час: 40 мин.
Възраст: от 1 до 7 клас.
Брой часове: 32.
Начална дата: 6/2/2019г.
Крайна дата: 15/6/2019г.


През пролетната ваканция в Асеновград се проведоха Държавните първенства по шахмат за юноши и младежи от 12 до 20 години. Там взеха участие състезателите на СК „Етър“ и ученици от VIв клас – братята Стилиан и Кристиан Ангелови (в средата на снимката).
На стандартен шах те се състезаваха в групата до 18 години, където Стилиан Ангелов (12г.) спечели бронзов медал, а Кристиан Ангелов (12г.) завърши на 5 място. На блиц (бърза контрола) двамата заеха призовото 4 място, съответно Стилиан до 14, а Кристиан до 18 години.