Клуб по „Шахмат“

Ръководител: Светла Йорданова
Длъжност: Треньор по шах в „Шахматен клуб Етър“
Образование: НСА
Специалност: Шахмат


Очаквани резултати: Получаване на знания за играта шахмат, като спорт и начин за развитие на логическата мисъл на човека. Участие в турнири по шахмат.

Описание:   Запознаване на учениците с правилата на играта шахмат. Приучването им към логиката и прогнозната специфика на играта шахмат.
Изисквания: Няма специфични изисквания.
Продължителност на учебния час: 40 мин.
Възраст: от 1 до 7 клас.
Брой часове: 72.
Начална дата: 1/11/2019г.
Крайна дата: 31/5/2020г.