Шест свободни места, за шест прекрасни деца.

Уважаеми родители,

С удоволствие Ви уведомяваме, че материалната база и училищната среда позволяват да бъдат приети още 6 деца в първи клас.

Децата ще бъдат приети по реда на подаването на документи от родителите, на 16 юни от 08:00ч. до 17:00ч. в канцеларията на училището.

Не забравяйте оригиналното Удостоверение за задължително предучилищно образование.

Очакваме Ви. 🙂