Щастлива ваканция, скъпи ученици!

На основание Заповед № РД 09-1708 / 29.08.2018г. на министъра на образованието и науката за определяне на график на учебното време и Заповед № 285-401 / 28.03.2019г. на директора на училището г-жа Иваничка Петкова,
дните от 30.03.2019г. до 07.04.2019г. включително, са неучебни и неприсъствени за всички ученици.
Започва пролетната ваканция!

По време на ваканцията въпреки, че няма уроци, има правила за безопасно поведение на улицата, които трябва да се спазват.
И така скъпи деца, бъдете внимателни и се грижете сами за своята безопасност, изпълнявайте следното:

1. Не излизайте внезапно на уличното платно.
2. Движете се по вътрешната част на тротоара.
3. Преминавайте само по пешеходни пътеки и винаги с повишено внимание.
4. По улици без тротоар се движете плътно в ляво, в посоката срещу движещите се автомобили.
5. При натоварено кръстовище, помолете по-възрастен от вас човек да преминете с него.
6. Не преминавайте пред и зад спряло превозно средство, защото нямате видимост.
7. Не играйте около спрели и паркирали автомобили.
8. Не играйте на пътното платно и по кръстовищата, а на определените за това места.

Щастлива ваканция, скъпи ученици! 🙂