Archive for август 19th, 2019:

19 авг. 2019

Ученици в V-ти клас за учебната 2019/2020 година, разпределени в паралелки:

 СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПАРАЛЕЛКА МАТЕМАТИКА – V „а“КЛАС УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА класен ръководител: Даниела Узунова – ст. учител (Български език и литература) Анита Галинова Георгиева Борис Момчилов Савянов Боян Венелинов Цаков Виктор Викторов Георгиев Виктор Йорданов Недев Виктория Илиянова Велева Георги Николаев Георгиев Дамян Димитров Димитров Денислав Георгиев Йорданов Денислав Даниелов Стоянов Димитър Божидаров […]

19 авг. 2019

Деца в подготвителни групи за учебната 2019/2020 година

СПИСЪК НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА „А” за учебната 2019/2020 година УЧИТЕЛ: АЛБЕНА ЩАРАКОВА     Анджелина Христова Хатипова Андрей Цаниславов Цанов Виктор Василев Василев Габи Генчева Тодорова Георги Христов Медникаров Ива Йорданова Русева Ивана Николаева Кабакчиева Йоан Антонов Хаджиев Кристиан Николаев Александров Кристияна Стойкова Стефанова Магдалена Пламенова Гемова Никола Евгениев Маринов Рая Андреева Дочева […]