24 ян. 2020

KOHKУРC за детско-юношеско творчество

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО гр. В. Търново РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“ гр. В.Търново О Б Я В Я В А Т K O H K У Р C за детско-юношеско творчество в областите литература и изобразително изкуство под надслов „МОЯТ РОДЕН ГРАД“ на тема „Велико Търново – културна и духовна столица на България“ На […]