21 февр. 2020

Разумно и безопасно ползване на електроенергия в ПГ„А”

Младите природолюбители от Подготвителна група „А”  обогатиха своите компетентности, свързани с разумното и безопасно ползване на елекроенергия. Заедно с родител на дете от групата направиха няколко експеримента, с които видяха как се получава електричество чрез батерия; статично електричество с балон, задвижиха соларна количка и решиха кръстословица. Децата направиха енергийна обиколка в училище. Гостуваха на 1д клас и […]