13 юни 2020

Организация на влизането в училищната сграда на 15 и 17 юни 2020г.

Уважаеми ученици, на Служебните бележки, които вече сте получили, е отбелязан номерът на стаята, в която ще положите изпит от НВО за учебната 2019/2020 година. С цел избягване струпването на ученици, влизането в сградата на училището ще се осъществи през двата входа – главен и южен. През Главния вход, ще влязат учениците, които ще положат […]