02 февр. 2021

Съобщения за организиране на обучението през II учебен срок

Уважаеми ученици, родители, учители и служители на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, Моля, запознайте се със следните съобщения, отнасящи се до организацията на учебния процес през II учебен срок: 1. Междусрочната ваканция е на 3 февруари 2021г. и се отнася за всички ученици от ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, обучаващи се в дневна, индивидуална и самостоятелна форма […]