23 Ное. 2021

В училище се връщат 50% от паралелките в прогимназиален етап.

Уважаеми родители и ученици, Във връзка с установена 14-дневна заболеваемост от COVID-19 между 250 и 500 на 100 000 население в община Велико Търново и в изпълнение на т. 4 от заповед № РД09-4201/05.11.2021 г. на министъра на образованието и науката Ви уведомяваме, че учениците от V, VI и VII клас ще продължат своето обучение […]