18 май 2022

Организация на учебния процес за дните от 18.05.2022г. до 20.05.2022г.

Уважаеми родители и ученици, от 18.05.2022г.(сряда) до 20.05.2022г.(петък) организацията на учебния процес в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, ще протече по следния начин: 1. 18.05.2022г. и 20.05.2022г. ще бъдат неучебни и неприсъствени дни. 2. 19.05.2022г. ще бъде неучебен, но присъствен ден, в който ще бъдат организирани спортни дейности с учениците.       СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ от […]