05 юли 2022

Уведомление за участие в НП „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“.

Уважаеми родители! Скъпи ученици! През учебната 2022/2023 година ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ ще кандидатства по НП „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“. Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект. В тази връзка в училището ще се сформират 4 групи по различните модули: Модул […]