23 авг. 2022

Информация за родителите на деца в ПГ

Уважаеми родители,   любезно Ви напомняме, че срокът за записване на деца, подлежащи на задължително предучилищно образование (5 и/или 6 годишни) е към своя край. Все още има свободни места.   Родителски срещи на децата, вече записани в ПГ:   ПГ-А (ръководител Кристина Павлова) – на 07.09.2022г. от 17:30ч. в стая 105. ПГ-Б (ръководител Габриела […]