04 ян. 2023

Състезания, победители, участници (октомври-декември 2022г.)

АЗ РИСУВАМ Учениците от I  до IV клас на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ -В.Търново взеха активно участие в първото състезание „Аз рисувам“ на Сдружението на българските начални учители, проведено на 19. Х. 2022 г. От 128 явили се ученици, 74 са с максималния резултат от 50 точки. „МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ“ Много сме горди със спечелените […]