28 юни 2023

Съобщение за ученици и родители на седмокласници във връзка с изпитите от НВО

Уважаеми ученици и родители, със Заповед № РД 06-521/27.06.2023г. Началникът на РУО гр. Велико Търново определи условията за запознаване с оценените писмени работи от националното външно оценяване по български език и литература и по математика на учениците в VII клас, както следва: Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика се извършва в присъствието на член […]